จัดทำโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ถ.มหาสารคาม-วาปีปทุม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-777032, 043-740833

นายสตวัน  มะโนเครื่อง
ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

พุทธมลฑณอิสาน  ถิ่นฐานอารยธรรม   ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
             
               ประเภทรถ                                               จดถึงเลขทะเบียน

รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน                           กฉ - 2639
           เช่น รถเก๋ง หรือ รถกระบะ 4 ประตู
รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน                               นข - 3030
           เช่น รถตู้  รถแวน
รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ                   บม - 452  
รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน            ทข - 46
           (รถแท็กซี่)
รย. 12 รถจัีกรยานยนต์                                                  1กฉ - 9305

ข้อมูล   ณ   วันที่   16  เมษายน   2558

มีคำถาม
ตรงนี้มีคำตอบ

เลขทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต
จังหวัดมหาสารคาม
มื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. คณะทำงานป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากรถบรรทุกอ้อย นำโดย นายเมธี  สุพรรณฝ่าย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภ.โกสุมพิสัย แขวงการทางมหาสารคาม ทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ปภจ.มค. ฝ่ายทหาร ผู้อำนวยการโรงน้ำตาลวังขนายร่วมบูรณาการตั้งจุด
ตรวจรถบรรทุกอ้อยบริเวณสามแยก หนองเขื่อน-หนองแหน ต.เขวางไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
กรมการขนส่งทางบก จับมือกับภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น ฟรี!!! รวมทั้งรถที่ติดตั้งก๊าซ LPG และ CNG เพื่อรณรงค์ส่งเสริม ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ เริ่ม 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558

นายวัฒนา  พัทรชนม์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเทศกาล สำหรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 นี้

                          หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติสำนักงานขนส่ง
โครงสร้างองกรณ
บุคคลากร
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ข่าวประกวดราคา
 ประกาศข่าวจากกรม
ข่าวจากขนส่ง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/สาระน่ารู้
 สถิติต่าง ๆ
แผนที่มาขนส่ง 
สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ติดต่อราชการ
ตอบข้อสักถามกับขนส่งมหาสารคาม

             ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
site statistics
PureVision